Azturk2018
ULUSLARARASI AZERBAYCAN-TÜRKİYE
DİL VE KÜLTÜR İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

Anasayfa HakkındaKurullar Önemli Tarihler Konaklama Program

28 Mayıs 1918’de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke Osmanlı Devletidir. Azerbaycan -Türkiye ilişkileri 100 yıllık süreçte “iki devlet, bir millet” anlayışı içinde gelişerek sağlam temeller üzerine oturmuştur. Ortak dil ve kültür birlik ve bütünlüğün temel unsuru olup, Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında en güçlü iletişim köprüsüdür. Bu köprünün üzerinden diğer alanlara da (iktisadî, ticarî, askerî, siyasî) yolların uzanacağı bir gerçektir. Tarihsel süreçte geniş bir coğrafya üzerinde yayılmış olarak yaşayan Türkler tarafından kurulmuş ortak medeniyet ve kültürel yaratıcılığın ortak kökleri üzerinde canlandırılması ve bu süreçlere ilişkin akademik bilgi ve deneyimlerin paylaşılması günümüzde ve gelecekte büyük bir değer taşımaktadır. Tarihten gelen bağlarla birbirine bağlanmış bulunan söz konusu iki toplum arasında her türlü işbirliğinin kurulması ve artırılması kültür, sanat ve edebiyat alanında ilişki, iletişim ve paylaşım platformlarının oluşturulmasının her iki toplumun kültürel dinamikleri açısından önemli işlevler taşıyacağı ve büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle Hacettepe Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi ortaklığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 100. yılında Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu düzenlenecektir.

22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek sempozyumda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dil, kültür ve sanat ekseninden bakışlarla mevcut durumunun tespiti ve geleceğinin planlanması üzerine akademik değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bilimsel bildirilerin sunulması hedeflenmiştir. Dil, kültür, edebiyat, tarih, sanat, musiki, folklor, siyaset vb. alanlarda bildirilerin sunulacağı sempozyumda Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dil ve kültürel boyutlarına odaklanılarak söz konusu ilişkilerin hangi yönde geliştiğine yönelik bilimsel bir pencere açılması ve ilgili alanlarda yeni ve özgün bakışların ortaya konulması öngörülmektedir.

Sempozyumun bilimsel oturumları Bakü Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, bilimsel toplantının konusuyla ilgili kültürel program ise 24 Kasım 2018 günü düzenlenecektir.

Sempozyuma bildiri ile katılacak akademisyenler/araştırmacılar 250 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetlerini 28 Eylül 2018 tarihine kadar azturks2018@gmail.com adresine göndermelidir. Bildirisi kabul edilenler katılım ücreti olarak 500 TL'yi, TR 46 000 64 00000 1429 80 40 9879 İşbank Gölbaşı şub. Seyfettin Altaylı adına 12 Ekim 2018 tarihine kadar yatırmalıdır. Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara aittir.

22-24 Kasım 2018’de Bakü’de buluşmak dileğiyle.


Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu Eşbaşkanları

  • Prof.Dr.F. Gülay MİRZAOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
  • Prof.Dr.Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Yeni Türkiye Stratejik Arş. Merkezi)
  • Doç. Dr. Seyavuş KASIMLI (Bakü Avrasya Üniversitesi)